23 de desembre 2008

La Candidatura

Som un equip de persones que per convicció i per fer-nos ressò de les moltes inquietuds que ens han arribat d’arreu del país hem decidit presentar-nos a aquestes eleccions.

Som persones, socis d’entitats de diferents territoris de Catalunya, que coneixem a fons les problemàtiques i necessitats que hi ha a la FEEC, i és el que ens motiva. La nostra experiència en les juntes directives d’entitats avala la nostra experiència en la gestió.

Creiem necessari un canvi a la direcció de la FEEC, és una federació d’entitats que ha de recuperar el significat i fer valer la força de les seves sigles.

La FEEC és un ens que s’ha de creure el paper d’institució al servei dels seus membres, no ha de ser un gran club. Un dels objectius principals és adequar els estatuts tant a la legislació vigent com a les noves visions del món de la muntanya.

Cal la participació activa de les entitats perquè marqueu el camí que voleu seguir, la vostra implicació és fonamental.

En cas de resultar escollits, us la demanarem, convocarem múltiples taules de treball, i res no ens pot perjudicar més a tots plegats que la indiferència i pensar que la FEEC només serveix per tramitar llicències o aconseguir alguna subvenció.

El projecte bàsic que us fem arribar neix de la inquietud d’un bon nombre de persones, algunes d’elles que ja han format part de l’estructura federativa, i creuen que cal un canvi cap a l’augment participatiu de les entitats i que, per tant, els associats siguin els que decideixin el futur de la FEEC.

L'Equip

President: Daniel Planas Perpiñà
Entitat: Unió Excta. Sant Joan de les Abadesses

Vicepresident: Jordi Merino Urbano
Entitat: Centre Muntanyenc Sant Llorenç - Terrassa

Vicepresidenta: Anna Faja Chica
Entitat: Unió Excta. Vic

Vicepresident: Josep Maria Peixó Cerarols
Entitats: Ass. Muntanyencs Berguedans , Club Esquí Berguedà
Ass. Amics de la Muntanya - Sta. Coloma Cervelló

Secretària: Núria Crespiera Badia
Entitat: Club Centre Excta. Avinyó

Tresorer: Josep Domènec Balagueró Bernaus
Entitat: Centre Excta. de Lleida

Vocal Director/a Tècnic: Juan Jose Garra Lorenzo
Entitat: Centre Excta. de Lleida

Vocals:
Carles Xavier Pons Perez (Centre Excta. d’Abrera)
Marta Llovera Alvarez (Centre Promoció d’Activitats de Muntanya - Balaguer)
Pere Morcillo Gasco (Espeleo Grup Anoia, Club Excta. UECAnoia - Igualada)
Lluís Simó Martinez (Ass. Excta. La Picossa - Mora d’Ebre, C.F. Reddis - Reus)
Marcial Aleman Ventura (Centre Excta. Torrellenc - Torrelles de Llobregat)
Antoni Ricart Serena (Centre Promoció d’Activitats de Muntanya - Balaguer)
Fermí Marco Perez (Centre Excta. Els Blaus de Sarrià - Barcelona)
Marta Doncel Garcia (Centre Excta. de la Comarca de Bages - Manresa)
Santiago Mallol Tuca (Unió Excta. Urgellenca - La Seu d’Urgell)
Miquel Fernàndez Azconegui (Club Excta. de Gràcia - Barcelona)
Raül Lattre Fernàndez (Grup Excta. i Esportiu Gironí - Girona)
Jordi Magriñà Güell (A.A.E.E.T. de Valls)
Joan Casòliva Armengou (Associació Muntanyencs Berguedans - Berga)
Ferran Santandreu Llombart (Grup Excta. Serralada - Mollerussa)
Josep A. Sancho Sancho (Agrupació Excta. d’Alcanar)
Xavier Varela Pinart (Agrupació Científic Excursionista de Mataró)
Josep Casanovas Redondo (Club Excta. Arítjol - La Selva del Camp)
Josep Maria Bosch València (Colla Excta. Cassanenca - Cassà de la Selva)
Núria Cabré Gensana (UEC Mataró)
Miquel Font Carreras (Unió Excta. Sant Joan de les Abadesses)
Oriol Montero Garcia (Agrupació Excta. Muntanya - Barcelona)
Teresa Forn Munné (Club Esportiu 2x2 Santpedor)
Josep Segura Oms (Club Excta. La Senyera - Barcelona)
Anna Mongay Monteso (Centre Excta. Del Penedès – Vilafranca del Penedès)
Maria Pilar Escobar Carmona (Centre Excta. Besalú)

El Programa

ÀREA INSTITUCIONAL

Institucions públiques catalanes (UFEC,COC,...)
- Buscarem tot l’ajut que el Consell Català de l’Esport, la UFEC, totes les institucions catalanes implicades i la classe política ens pugui oferir, per crear un front comú en defensa de la nostra presència als organismes internacionals i de la participació de les nostres seleccions a nivell internacional.

FEDME
- La FEEC és el representant de l’excursionisme català davant qualsevol organisme públic o privat, nacional o internacional, les relacions amb la FEDME no han de ser d’enfrontament.

Institucions internacionals (UIAA, ERA, AERN,..)
- Defensar i promoure la presència de la FEEC a les diferents organitzacions internacionals en representació de l’excursionisme català.

Congrés Excursionista Nacional
- Assentar les bases per a la celebració d’un congrés excursionista nacional.


ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ECONOMIA

Personal assalariat
- Crear la figura del responsable d’administració per tal definir tasques, ordenar i racionalitzar recursos per tal d’augmentar la qualitat del servei.
- Formació específica per a treballadors i membres del Consell de la FEEC.
- Prioritzar l’atenció a les entitats.

Llicències i assegurances
- Millorar i simplificar la tramitació de l’obtenció de la llicència.
- Millorar les condicions de l’assegurança.
- Fer complir els avantatges i prestacions de l’assegurança.

Temes jurídics
- Habilitar els recursos necessaris a disposició del personal assalariat, de la Junta Directiva, del ConsellGeneral i de les entitats.

Nous estatuts
- Adequar els estatuts de la FEEC a la legislació actual.
- Modificar la definició del Consell General com a òrgan consultiu per dotar-lo de poder de decisió, en tant que és l’ens portantveu de les entitats.
- Introduir les titulacions de lleure en les competències de l’ECAM.
- Modificar el procés electoral per facilitar la presentació de candidatures i descentralitzar les votacions a les vegueries.

Patrocini i màrqueting
- Crear la figura del responsable de màrqueting i patrocini per tal de buscar i rendibilitzar recursos per als comitès i les entitats.

Control sobre l’estat dels comptes i pressupostos


ÀREA SOCIAL I DE SUPORT A LES ENTITATS

Divisions Territorials
- Potenciar la figura del Representant Territorial com a enllaç directe amb les entitats i la Junta Directiva, per donar veu i major implicació a les entitats en la direcció de la FEEC.

Suport a les entitats
Àrea de nova creació per tal de desenvolupar l’article 19 dels estatuts de la FEEC, apostant fermamentper oferir:
- Suport informàtic.
- Suport legal.
- Suport administratiu.
- Millora del sistema d’obtenció de llicències.
- Organització de cursos i jornades de suport administratiu i legal per als responsables de les entitats.
- Suport per a l’actualització dels estatuts i juntes directives al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
- Creació d’un grup de treball permanent que reculli, analitzi i canalitzi els suggeriments i/o demandes de les entitats.
- Facilitar la comunicació i el treball diari amb els diferents comitès tècnics.
- S’incentivarà que les entitats declarin la totalitat dels seus socis.
- Creació del defensor del muntanyenc.
- Creació d’un telèfon d’atenció a les entitats.

Activitats no esportives
- Donar major difusió de les activitats culturals i socials organitzades per de les entitats.
- Seguiment i millora del programa “100 cims”.


ÀREA DE MEDI AMBIENT

- En el context actual de massificació de la muntanya i augment de la sensibilització de la societat en la protecció de la natura, la FEEC s’ha de situar a l’avantguarda en tots els àmbits del medi ambient.
- Defensar el col.lectiu muntanyenc davant de qualsevol intent d’abús per part de propietaris particulars i d’Administracions (tanques en camins públics, prohibicions d’accés sense motius justificats, taxes d’accés a determinats espais, etc.).
- Continuar participant activament i de forma coordinada a totes les reunions dels Consells rectors dels Parcs naturals de Catalunya, i del Consell de protecció de la natura.
- Millorar la seva implicació en totes les propostes de regulació de les activitats de muntanya,
aconseguint ser considerada com a interlocutor dels muntanyencs per part de l’Administració.
- Disposar d’informació puntual i precisar de totes les actuacions que les diferents administracions fan respecte a la promoció de la muntanya (desbrossament i senyalització de senders, itineraris turístics, etc.) i també dels projectes importants que afectin a les muntanyes catalanes (obres del Tren D’Alta Velocitat i de la MAT, parcs eòlics, noves infraestructures, etc.).
- A nivell intern, la FEEC ha d’aconseguir una minimització real dels residus en totes les seves activitats i adoptar polítiques netes i d’utilització de tècniques i materials de baix impacte ambiental. També cal que les àrees tècniques estiguin permanentment en contacte amb l’àrea de medi ambient per tal d’evitar conflictes amb els gestors dels espais naturals protegits a l’hora de planificar les seves actuacions.


ÀREA DE PATRIMONI

Refugis
- Redacció d’un pla de refugis que permeti crear unes línies de treball en l’àmbit de refugis.
- Activació del comitè de refugis.
- Catalogació de les edificacions de la FEEC (refugi-alberg-hotel de muntanya…).
- Millores per als federats (preus, reserva de places...).
- Reglamentació referent als contractes amb els guardes (requisits, avaluació de mèrits dels candidats, concurs públic, temporalitat...).
- Establiment de la xarxa dels refugis d’emergències (bivac).

Senders
- Instar a l’administració per preservar el dret de pas dels camins públics i l’ordenació del marcatge dels camins a Catalunya.
- Homogeneïtzació de criteris entre l’administració i la Federació envers els senders.
- Confecció d’una xarxa de senders.


ÀREA DE POLÍTIQUES TRANSVERSALS

- Impulsar accions destinades als diferents col.lectius amb menys presència a les nostres entitats, dotant-les de recursos i esforços.
- Consolidació del programa “Dona i Esports”.
- Gent gran.
- Jovent.
- Discapacitats.
- Immigrants
- Inactius.
- Escoles.
- Promoció d'entitats i d’activitats excursionistes en les escoles i instituts i col.laboració amb aquests.


ÀREA DE FORMACIÓ I/O DOCÈNCIA

ECAM
- Dotar l’ECAM d’un reglament propi integrat en els estatuts de la FEEC.
- Actualització del cens i reconeixement de totes les titulacions emeses pels seus membres.
- Implicació de les escoles reconegudes en la promoció dels esports de base.
- Per complementar els cursets de promoció a les entitats s’organitzaran tallers i xerrades de menys durada i menys cost.
- Es farà un especial incís de la formació en seguretat i prevenció.

Àrea Tècnica i/o esportiva
Els comitès estaran formats per un coordinador i els representants de les entitats organitzadores de les proves de cada modalitat esportiva.

A - No Competitiva
- Alpinisme
- Barrancs
- BTT
- Campaments
- Escalada
- Esquí de muntanya
- Excursionisme (caminades, senderisme, ...)
- Ferrades
- Raquetes de neu
- Reequipaments (barrancs, escalada, ferrades, ... )

B - Competició
- Curses de muntanya
- Escalada esportiva (dificultat i bloc)
- Esquí de muntanya
- Marxes tècniques i de resistència
- Ral.lis d’Alta Muntanya
- Raids de muntanya
- Raquetes de neu

En les proves esportives a Catalunya, els esportistes sempre s’inscriuran per l’entitat que figuri en la seva llicència.
Si cal, els diferents reglaments es reformaran, però seran d’obligat compliment per tal de reforçar la seguretat dels participants.

Àrea d’Alt nivell i/o Tecnificació

A - Centres de Tecnificació
Es mantindran i es potenciaran per tal d’aconseguir els millors esportistes que vulguin competir al més alt nivell en representació de la FEEC i de Catalunya.

B - Seleccions Catalanes
Els centres de tecnificació seran la base pels equips de competició de la FEEC, que podran
competir a nivell internacional en representació de Catalunya.


ÀREA DE COMUNICACIÓ

Servei de premsa
- Augment de la presència en mitjans de comunicació per donar més notorietat al nostre esport.

Vèrtex
- Potenciar la línia actual.

Web
- Nou disseny de l’espai web.
- Donar més importància a la interacció entre les entitats, afavorint la participació de tothom.
- Fer més difusió de les activitats pròpies de les entitats que promocionin els valors i modalitats
tradicionals de l’excursionisme.
- Crear un espai web disponible per a les entitats.

Relacions públiques
- Crear la figura d’un portaveu de la FEEC.
- Implementar la presència de la FEEC a tots nivells per fer-nos presents en el panorama nacional.

GRUP ASSESSOR

- Formació d’un grup d’experts que pugui assessorar a la Junta de la FEEC en qualsevol dels temes que sigui necessari un estudi en profunditat.

21 de desembre 2008

Daniel Planas Perpiñà

President

46 anys. Nascut a Sant Joan de les Abadesses.

Soci de la Unió Excursionista Sant Joan de les Abadesses des de fa 25 anys.

Del 1984 al 1991 vocal de la secció infantil i juvenil de la Unió Excursionista Sant Joan de les Abadesses.

Del 1992 al 1996 secretari de la Unió Excursionista Sant Joan de les Abadesses.

Del 1997 al 2004 president de la Unió Excursionista Sant Joan de les Abadesses.

Des del 2005 al 2008 Representant Territorial de la VI Vegueria FEEC, Ripollès, Cerdanya i Osona.

Del 1980 al 1984 monitor i cap de l’Agrupament Escolta Abat de Villalba de Sant Joan de les Abadesses.

Jordi Merino i Urbano

Vicepresident

President i soci del Centre Muntanyenc Sant Llorenç de Terrassa des de l'any 1992 fins l'any 2007.

Membre federat des de que vaig entrar com a president de l'entitat. Formació excursionista com a monitor-iniciador i com a instructor-voluntari dintre del marc de l'ECAM.

Organitzador de diferents campionats i opens d'escalada esportiva i bloc a nivell català i nacional. Així com organitzador en marxes i caminades de l'entorn del Vallès (ruta dels III Monestirs, Palau Robert...), com curses i mitges maratons.

Artífex del nostre equip d'escalada, l'únic organitzat a nivell nacional i que es un referent en aquesta disciplina esportiva en tots els àmbits.

Actualment forma part de la junta actual amb el càrrec de gerent-gestor esportiu per donar suport a la junta en diferents aspectes vinculats a la nostra activitat i com a secretari de l'Escola Reconeguda de Muntanya Sant Llorenç.

Anna Faja Chica


Vice-Presidenta

32 anys.

Unió Excursionista Vic.

Membre de la junta actual de la U.E.Vic.

Núria Crespiera Badia


Secretària

31 anys. Nascuda a Avinyó.

Sòcia del Club Centre Excursionista Avinyó, i també actual secretaria del Centre desde l’any 2000.

En la última legislatura de la FEEC he estat la secretaria de la junta i del Consell.

Juan José Garra Lorenzo


Vocal Director Tècnic

44 anys. nascut a Lleida.

Cap Secció Regidoria Esports Ajuntament de Lleida.

Com a membre de la Junta Directiva del Centre Excursionista de Lleida ha estat Secretari (1991-1995) i Vocal de Relacions Externes (1995-2000).

Membre assessor de la Fundació privada Sicoris Club de Lleida des del 2004.

Membre fundador de la cursa atlètica Mitja Marató. Gran premi ciutat de Lleida. 1984/1995.

Carles Xavier Pons i Pérez


Vocal

46 anys, nascut a Barcelona. Soci del Centre Excursionista d’Abrera.

Membre federat des del 1983. Inicià la seva activitat excursionista dintre del moviment d’esplais a on és titulà com a monitor.

Ha estat sots-president, secretari i tresorer durant diferents juntes directives de la seva entitat.

A l’any 1984 entrà a formar part de la Divisió Territorial del Baix Llobregat com a representant del Centre Excursionista d’Abrera.

A l’any 1996 va estar escollit com a Veguer del Baix Llobregat, càrrec que ha ocupat fins desembre de 2008.

Durant aquest període ha estat representant de l’estament d’entitats catalanes a la FEDME, i membre del Comitè d’apel·lació de la FEEC.

Actualment és mantenidor de senders de diferents trams de senders repartits per la nostra geografia i membre del comitè regulador de “100 cims”.

Marta Llovera Alvarez


Vocal

35 anys, nascuda a Balaguer.

És socia del CPAM de Balaguer des del 1998 i des de fa uns anys és la secretaria.

Dins el centre participa com a monitora en els campaments d'estiu al Pirineu i a les activitats i sortides relacionades amb infants i joves.

També va participar en l'organització del Raid Noguera (1r Campionat de Catalunya de Raids).


Veguera de la VIII divisió territorial del del gener de 2005.

Membre del comitè de raids des del seu origen fins al 2005.

Lluís Simó Martínez


Vocal

46 anys, nascut a Reus.

Soci del Club Excursionista La Picossa de Mora d'Ebre i del C.F. Reddis Secció Excursionista a on ha estat sotspresident de la secció durant 6 anys.

Veguer de la IV Regió i comarques adherides des de fa tres anys.

Tècnic d'Esport Base.

Marcial Aleman Ventura


Vocal

Soci del Centre Excursionista Torrellas.

Vocal del Comitè d'Escalada fins el 2008.

Seleccionador Nacional d'Escalada fins el 2008.

Antoni Ricart SerenaVocal

53 anys, natural de Balaguer.

Professor de l’Escola de l’Esplai de Lleida donant les sessions de Natura, Excursionisme, Socorrisme i Legislació en cursos de monitors i directors de temps lliure

Veguer de la VIIIa Regió, durant els anys del 1992 fins el 2001 i també del 2004 al 2005.

Soci de l’entitat excursionista ICAM de Guadalajara el 1972; soci de l’entitat Excursionista de GULMONT de Córdoba el 1973, soci del Club Montañero Sierra del Pinar el 1978. Soci del Mountain Wilderness de Catalunya amb el número de soci 0146.

Soci del Centre Excursionista de Balaguer del 1974 fins el 1982 essent President del Centre Excursionista de Balaguer durant els anys del 1979 al 1982

Cofundador del Centre de Promoció d’Activitats de Muntanya a l’any 1983, del qual en sóc el President actualment.

Promotor del Primer Campionat de Catalunya de Raids, i també promotor de la Copa Catalana de Raids; a través de l’entitat del CPAM

Organitzador de diversos campaments, tan a nivell d’entitat, com de la FEEC i de la FEDME

Membre i monitor iniciador d’excursionisme de l’ECAM des del 2004 fins ara.

Fermí Marco Pérez


Vocal

42 anys. Nascut a Barcelona.

Soci del Centre Excursionista Els Blaus i de la UEC de Sants

Col·laborador habitual en la organització d'activitats, voluntari a la Caminada Popular. Monitor de "els blauets" secció infantil.

A la UEC de Sants, fou tresorer a la secció de muntanya, i també va realitzar tasques de monitoratge a la secció d'iniciació a la muntanya, així com col·laborador en diverses ocasions a l'organització de la Marxa de Sants (sistema Dufour).

Del 2000 a 2004 col·laborador al Comitè Català de Marxes de la FEEC com a secretari.Al 2002 s'integrà com a Vocal de Junta Directiva de la FEEC.

Del 2004 a 2008 va ser el Vocal de Marxes de la FEEC.

Formació en Alpinisme.

Titulacions en Monitor de Lleure i Monitor -- iniciador d'excursionisme.

Santiago Mallol Tuca

Vocal

57 anys. Nascut a La Seu d'Urgell.

Fundador del Club Unió Excursionista Urgellenca en el 1968. Des de llavors ha estat ocupant diversos càrrecs: secretari, tresorer, vocal de senders, excursionisme i vicepresident.

Veguer de la IX Regió en el període 2003 - 2008.

Miquel Fernàndez Azconegui


Vocal

59 anys. Nascut a Barcelona.

Diferents càrrecs en la Junta del Club Excursionista de Gràcia, n'és el president en el període 1997-2000.

Vocal comitè de marxes de la Federació Catalana de Excursionisme.

Component del comitè d'elaboració actuals estatuts de la FEEC.

Interventor de comptes de la FEEC en wl 1998 (junt amb en Josep Balagueró).

Sots veguer en el 2007 i actual Representat Territorial del Barcelonès.

Raül Lattre i Fernández


Vocal

Soci del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG), membre de la Junta de la Secció de Muntanya des del 2005 i responsable de la programació i execució de sortides d’alta muntanya del centre.

Practicant habitual d’alpinisme, escalada i esquí de muntanya.

Al 2007 elegit Sotsveguer de la Divisió Territorial de la Regió II de Girona.

Al 2008 Monitor Iniciador d’Alpinisme de l’ECAM.

Al 2009 escollit Director de l’Escola de Muntanya i Alpinisme de les Comarques Gironines (EMACG).

Jordi Magriñà Güell

Vocal

57 anys. Nascut a Valls (Alt Camp)

Del 1978 al 1983 va formar part de la junta de l'ECAM i delegat a les comarques de Tarragona.

Del 1990 al 2000 ha estat president se la secció de muntanya de l'AAEET de Valls.

Ha estat col.laborador - delegat de La FEEC a l'espai natural protegit de Poblet.

Josep Casanovas Redondo


Vocal

48 anys. Nascut a Reus.

Soci fundador del Club Excursionista Arítjol de la Selva del Camp. Des del 2004 n'és el president.

Des del 2005 Sots-Veguer de la IV Regió de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.

Joan Casòliva Armengou


Vocal

48 anys. Nascut a Berga.

President de l'Associació de Muntanyencs Berguedans.

Ferran Santandreu Llombart


Vocal

Soci des del 1982 del Grup Excursionista Serralada.

Ha desenvolupat els següents càrrecs de Junta : Responsable d'activitats Culturals, Vocal de Junta, Secretari (1997 - 2002), President ( 2003 al 2007) éssent actualment Vice-president.

Josep Maria Bosch Valencia


Vocal

Nascut a Cassà de la Selva fa 53 anys

Inici de l’activitat excursionista dins l’escoltisme a ME/GSJ de Catalunya. Titulat com a monitor i Director de Campaments. Cap d’unitats i responsable d’un parell d’agrupaments. També vaig ser responsable general, un parell d’anys, de la Branca de TRUC (nois de 17-19 anys).

Soci del C.E.C. del 1978 al 1982.

Soci de la Colla Exc. Cassanenca des del 1980, on he format part de la Junta a partir del 1982

Soci del GEiEG des del 1987

Veguer de la Regió II des del 2001

Director del Curs de Monitors d’Excursionisme (A.T.E) a la Vegueria de Girona R-II el Maig 1994.

Membre del Comitè d’esquí de Muntanya un parell d’ anys.

Monitor-Iniciador d’escalada i Instructor-Voluntari d’esquí de Muntanya.Membre d’”els Fills de Solius” entitat que promou activitats d’escalada a la zona Gironina.

Josep A. Sancho Sancho


Vocal

48 anys. Resident a Alcanar (Montsià)

Fundador i actualment President de l'Agrupació Excursionista d'Alcanar.

Representant territorial de la Vegueria de l'Ebre , Regió V, a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.

Diversos cursos d'Espeleologia, Escalada, Alpinisme, Esquí de muntanya, i monitor - iniciador d'excursionisme per l'ECAM

Marta Doncel Garcia


Vocal

Sòcia del Centre Excursionista de la Comarca del Bages (CECB), de Manresa.

Practicant habitual d’alpinisme i escalada.

Monitora Iniciadora d’Alpinisme de l’ECAM (promoció 2007-08).

Participació com a monitora en alguns cursos de promoció i del programa Dona i Esport (des de 2007).

Realització de xerrades de medi ambient en cursos de Monitors Iniciadors i Instructors de les especialitats d’alpinisme, escalada, esquí de muntanya, excursionisme i descens de barrancs (des de 2007).

Josep Balagueró Bernaus


Tresorer

50 anys. Nascut a Lleida.

Soci del Centre Excursionista de Lleida i del Centre Excursionista de Catalunya.

Veguer de la VIII Regió (1987-1991)

Interventor de comptes de FEEC en el 1998 (junt amb en Miquel Fernández.

Tresorer del Centre Excursionista de Lleida des de 1985.

Josep Maria Peixó Cerarols
10 de desembre 2008

Les vostres propostes

Rebut el 26 de febrer de 2009.

Crec que més important que la separació de la Fedme i de una Feec independent, hi ha assumptes propis més importants a resoldre, que no crec que les juntes anteriors ho hagin sabut portar, ni crec que ho facin les futures.
Des de la meva simple visió d'un excursionista que no té mes ànsia que fer camí, voldria fer un prec a la junta que guanyi les eleccions a la Feec.

Crec que la Feec no dedica gaires esforços ni diners als que son caminants sense mes, i sempre amb la premissa que F.E.EC es una federació d'entitats excursionistes (o sigui dels clubs), no dels excursionistes, encara que no ho sembli, crec que la diferencia es fa molt patent al destinar els recursos econòmics.

A continuació exposo on crec que la Feec, no es preocupa massa:
Primer: Es penós la situació de part dels Grs i de molts Prs, d'aquests hi han molts completament abandonats. Crec que fer Grs i Prs depenent sempre dels voluntaris es una equivocació. Ha d'haver una quantitat anual per la seva conservació, i no només per que a la inauguració poder-se fer la foto i pocs mesos mes.

Segon: Els Grs crec que haurien de ser per que una persona ho pugui fer tot d'una tirada en varis dies, pel que, al menys cada 20/25 kms., aproximadament, ha d'haver-hi lloc on dormir. Si un ho vol fer en varies programacions no hi ha cap problema, si que hi ha si es vol fer sencer.

Tercer: Tant els Grs i Prs que estan fets, netejats i pintats (al menys es va fer a la inauguració), ha de tenir la descripció a la pàgina web de la Feec, i de gratis, a la fi està fet pels excursionistes. Ara s'ha de comprar la guia i al anar a fer-ho pregar no hi hagin fet canvis (ho dic per experiència).

Quart: La Feec mitjançant les vegueries haurien de poder contactar amb els ajuntaments, consells comarcals, etc., per tenir tots els senders locals una mica inventariats i així mateix posar-ho a la pagina web, al servei de tothom.

Cinquè: No estaria malament que s'intentes rehabilitar masies abandonades o construir simples cabanes de pedra, a la mida del possible a tocar o prop dels Grs, intentant que estiguin el mes allunyats possible dels pobles i ciutats (això ja seria massa); a aquests aixoplucs només s'hauria de demanar que estigui cobert i un lloc on fer foc (amb les mesures anti-incendis legals).

Sisè: Un millor contacte amb els organismes públics, per què quan hi hagin obres no destrossin, sobretot, les entrades als camins, seria molt beneficiós per tothom que va a la muntanya.

Setè: Involucrar-se mes seriosament en els petits assumptes que afecten al mon excursionista, un exemples seria els talls de camins per particulars, destrosses de camins i de la natura en general, i molts casos semblants. Això s'hauria de portar a terme intervenint seriosament davant dels organismes pertinents i liderant les accions legals. Estic d'acord que ja s'ha fet en casos de gran envergadura.

A partir d'aquí podríem continuar enumerant un seguit de fets que es troba en falta del que es creu hauria de ser la Feec. No vull deixar sense dir que em sap molt de greu que si busquesqualsevol informació de rutes, excursions, estat actual dels refugis, ermites, zones de muntanya, etc., sempre anem a pagines externes a la Feec, per que si mirem a la web de la federació tenim una información molt amplia de les curses, marxes, cursets, expedicions, però del demès només les fitxes de la revista Vertex.

Crec que la Feec hauria de ser l'entitat de referència, incloent-hi la seva pàgina web.

Con tot això no vull dir que no s'hagi de col•laborar en la muntanya de competició, encara que jo no soc partidari, es el que una part de la gent de muntanya demana actualment. Tampoc estic en contra d'ajudar a les grans expedicions, però crec que primer es el que concerneix a casa nostra.

I tot això no te res a veure

Salutacions
Joan Muñoz Pinós
Camí de Valls, 2, 2
43204 Reus (Baix Camp)
39824259N
Tarja federativa: 000565

Rebut el 15 de març de 2009

Benvolguts companys de la candidatura Entitats i País:

Continuant i comentant l’interessant escrit del company Joan Muñoz, crec que seria interessant saber l’opinió de la candidatura Entitats i País sobre totes aquestes qüestions referents als senders senyalitzats. Tot és amb ànim constructiu, i sense desmerèixer la feina que s’ha fet fins ara.

Concretament llenço les següents preguntes a la candidatura:

1) Senders amb senyalització poc cuidada. Què es faria:
- Deshomologar els que no es cuiden i reduir la xarxa a una quantitat de Kms. més manejable
- Dotar de més mitjans per la cura dels senders. Quins i com?
- Fer convenis amb altres entitats pel manteniment? Si hi ha convenis vol dir que l’entitat que el signi també tindrà coses a dir sobre el sender. En què es pot ser flexible?

2) Proliferació de xarxes de senders. Es sabut que actualment moltes entitats públiques o privades fan senders senyalitzats o xarxes de senders, amb la seva pròpia senyalització. En el Berguedà i en d’altres comarques tenim exemples de importants xarxes no completament coordinades amb la de la FEEC. Quines accions faria la candidatura?

3) Manteniment. El manteniment dels senders bàsicament continuaria recaient en el voluntariat? Si no es així, com es coordinaria la part voluntària i la professional?

4) Col·laboradors. Es pensa mirar de recuperar antics col·laboradors que en algun moment ho han deixat degut als diferents problemes organitzatius que històricament hi ha hagut i amb els que no tenien res a veure?

5) Senders “pirates”. Què es faria amb els senders que s’han senyalitzar sense haver estat homologats?

6) Programa candidatura. En el programa de la candidatura, en l’apartat senders, es parla de la intenció de fer una xarxa de senders. Què vol dir això exactament? És una xarxa diferent de l’actual?

Repeteixo que tot és amb ànim constructiu i som conscients que tot no es soluciona en dos dies. Però seria interessant tenir la declaració de intencions de la candidatura.

Salutacions excursionistes

Lluís Arrondo
ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA LILLET

Respostes de la candidatura d’en Dani Planas
a Lluís Arrondo ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA LILLET


1) Senders amb senyalització poc cuidada. Què es faria:
- Deshomologar els que no es cuiden i reduir la xarxa a una quantitat de Kms. més manejable
No es cap incoherència el fet de descatalogar un sender que no reuneix el mínim de condicions, amb tot també hi ha la possibilitat d’assignar a noves entitats la cura dels mateixos abans d’arribar al extrem de la descatalogació.

- Dotar de més mitjans per la cura dels senders. Quins i com?
Des de cursos de formació, fins a fer servir el vehicles que disposa la FEEC per tal de transportar elements, o fer desplaçaments.

- Fer convenis amb altres entitats pel manteniment? Si hi ha convenis vol dir que l’entitat que el signi també tindrà coses a dir sobre el sender. En què es pot ser flexible?
Establirem convenis amb Consells comarcals, Patronats de Turisme... etc. Per que en el projectes d’inversió a realitzar per potenciar el turisme actiu, es tingui en consideració el treball fet i si cal que el seu millori en mesura del possible el que ja existeix. I evidentment, cal trobar el punt d’acord en el moment d’ establir els convenis, estudiant la hipotètica flexibilitat.

2) Proliferació de xarxes de senders. Es sabut que actualment moltes entitats públiques o privades fan senders senyalitzats o xarxes de senders, amb la seva pròpia senyalització. En el Berguedà i en d’altres comarques tenim exemples de importants xarxes no completament coordinades amb la de la FEEC. Quines accions faria la candidatura?
Com es diu en la proposta de la candidatura d’en Dani Planas, Cal fer que l’administració tingui com a referent la FEEC (el Comitè de Senders) a l’hora de preservar i ordenar el marcatge dels camins de Catalunya. Som (els excursionistes i les entitats) el qui mes coneixem el medi i els qui mes anys fa que hi treballem.

3) Manteniment. El manteniment dels senders bàsicament continuaria recaient en el voluntariat? Si no es així, com es coordinaria la part voluntària i la professional?
Entenem que la FEEC ha de coordinar les seves entitats i totes elles son referent en el camp del voluntariat, no hem de promocionar des de el si de la FEEC cap altre alternativa, però SI cal que l’administració abans de qualsevol actuació s’aconselli del Comitè català de senders.

4) Col·laboradors. Es pensa mirar de recuperar antics col·laboradors que en algun moment ho han deixat degut als diferents problemes organitzatius que històricament hi ha hagut i amb els que no tenien res a veure?
Com es diu al final del programa, es importantissim la creació del grup assessor que en aquest camp com en els altres de ben segur recuperarà, si mes no ho intentarà persones en tots els àmbits, entenem que si un vol, i pot tornar a col·laborar, a traves de la seva entitat, i seguint les directrius que marqui el Comitè, sempre serà benvingut.

5) Senders “pirates”. Què es faria amb els senders que s’han senyalitzar sense haver estat homologats?
Com es d’imaginar els senders “pirates” han estat senyalitzats des de un àmbit que no ha tingut en consideració el bagatge històric de la FEEC en aquesta qüestió, els motius poden ser variats, des de desconeixença, fins a la voluntat de no col·laborar, caldria estudiar-ho acuradament en cada vegueria, per poder reconduir cada cas, donat que la proximitat es de ben segur una bona eina per començar.

6) Programa candidatura. En el programa de la candidatura, en l’apartat senders, es parla de la intenció de fer una xarxa de senders. Què vol dir això exactament? És una xarxa diferent de l’actual?
No, no es una xarxa nova si no que el que es pretén es re-catalogar el que tenim, homologar el criteris en actuacions fetes i evidentment en les noves, cal que l’administració (Generalitat, Ajuntaments, Consells Comarcals, Ministeris....) respectin i preservin el dret de pas en totes les seves actuacions.

Fem constar l’agraïment per la seva atenció, i esperem que les nostres respostes puguin ser del seu interès, però cal que vostè i tothom, tingui per segur que, guanyi qui guanyi les eleccions, li caldrà l’ajuda de totes les entitats i com es lògic de les persones que les configuren. Per això considerem que també vostè ha de dir-hi la seva i aquest es un del motius, pel que els que formem part de la candidatura d’en Dani Planas, ens hem posat a treballar per tal de poder ampliar la participació de les entitats, en el si de la FEEC.
Salutacions.