21 de desembre 2008

Santiago Mallol Tuca

Vocal

57 anys. Nascut a La Seu d'Urgell.

Fundador del Club Unió Excursionista Urgellenca en el 1968. Des de llavors ha estat ocupant diversos càrrecs: secretari, tresorer, vocal de senders, excursionisme i vicepresident.

Veguer de la IX Regió en el període 2003 - 2008.