22 de gener 2009

COMUNICACIÓ DE LA CANDIDATURA “ENTITATS I PAÍS”

COMUNICACIÓ DE LA CANDIDATURA “ENTITATS I PAÍS” ENCAPÇALADA PER DANI PLANAS PERPINYÀ RESPECTE A LA PARALITZACIÓ DEL PROCÉS ELECTORAL DE LAFEEC.

Volem donar resposta a la situació del procés electoral FEEC, que a tots els efectes va començar l’1 de desembre de 2008:

Totes les entitats van ser, en el seu moment, assabentades de l’assemblea extraordinària de Bellpuig per la circular 32-2008 del 29 d’octubre, tramesa per la FEEC mitjançant correu
electrònic o ordinari.

Tothom sabia que arribava la fi d‘un període de quatre anys i, com marquen els estatuts de la Federació, s’havien de convocar eleccions.

Totes les entitats es van assabentar de l’inici del període electoral a través d’una nova comunicació oficial de la mateixa Federació, circular 36-2008 del 17 de novembre.

El procés electoral a la Junta Directiva de la FEEC en curs, no caldria dir-ho, no l’ha organitzat aquesta candidatura, si no que, democràticament i seguint els estatuts de la FEEC, es va acordar preceptivament en Assemblea Extraordinària.

Creiem que la paralització del procés electoral ha estat orquestrada de la manera més matussera i poc elegant possible, perquè la presentació d’una candidatura implica l’acceptació del procés.

Defensem la pluralitat i és bo que hi hagi debat i altres opcions, però amb claredat, joc net i dins la legalitat, defensant les virtuts i compromisos de la pròpia candidatura. Sempre hem estat prudents i no hem volgut pronunciar-nos abans que la Mesa Electoral proclamés les candidatures. Si en un futur volem regir la FEEC creiem que hem de ser coherents i valents en la presa de decisions i tenir respecte a la legalitat vigent des del primer moment; si la legalitat no és convenient als interessos del col·lectiu excursionista, ja treballarem per canviar-la i buscarem el màxim consens per que sigui possible.

Per això hem recorregut les resolucions sobre el procés electoral perquè, segons serveis jurídics, la Mesa Electoral és incompetent per decidir la impugnació d’una Assemblea
Nacional.

L’òrgan superior en matèria electoral esportiva a Catalunya és el Tribunal Català de l’Esport i a ell ens hem adreçat buscant serietat i ordre. No volem permetre el que considerem males arts i mentides. Tampoc no ens convenç el ressò mediàtic que contribueix a donar una mala imatge de la nostra Federació, imatge que hem trigat anys en millorar i per la que som respectats.

Davant els atacs personals a la nostra candidatura i de no voler defensar les seleccions catalanes, només hem de dir que són falsedats destinades a desprestigiar la nostre imatge i la honradesa dels seus integrants. No és cert i així ens hi hem compromès amb les entitats mitjançant el nostre programa. Recolzem i recolzarem sempre les nostres seleccions catalanes, les nostres entitats i el nostre País.

Tenim el compromís que hem de competir a nivell internacional i en aquesta línia continuem reballant.

Les 32 persones que conformem la candidatura tenim trajectòries diverses, però de cap manera som sospitosos de les acusacions de negar el lloc que es mereixen el nostre esport i el nostre país a nivell mundial, ans el contrari. Com diu el nostre programa, som socis d’entitats de diferents
territoris de Catalunya que volem resoldre les problemàtiques i necessitats que hi ha a la FEEC perquè les coneixem.

La gran representació territorial que presenta la nostra candidatura és més que un aval alhora de defensar el nostre lema Entitats i País.

Agraïm a les entitats que ens doneu suport, la vostra participació i la vostra visió del que ha de ser la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, una Federació al servei del nostre País.

Dani Planas Perpinyà

Document en PDF