10 de desembre 2008

Les vostres propostes

Rebut el 26 de febrer de 2009.

Crec que més important que la separació de la Fedme i de una Feec independent, hi ha assumptes propis més importants a resoldre, que no crec que les juntes anteriors ho hagin sabut portar, ni crec que ho facin les futures.
Des de la meva simple visió d'un excursionista que no té mes ànsia que fer camí, voldria fer un prec a la junta que guanyi les eleccions a la Feec.

Crec que la Feec no dedica gaires esforços ni diners als que son caminants sense mes, i sempre amb la premissa que F.E.EC es una federació d'entitats excursionistes (o sigui dels clubs), no dels excursionistes, encara que no ho sembli, crec que la diferencia es fa molt patent al destinar els recursos econòmics.

A continuació exposo on crec que la Feec, no es preocupa massa:
Primer: Es penós la situació de part dels Grs i de molts Prs, d'aquests hi han molts completament abandonats. Crec que fer Grs i Prs depenent sempre dels voluntaris es una equivocació. Ha d'haver una quantitat anual per la seva conservació, i no només per que a la inauguració poder-se fer la foto i pocs mesos mes.

Segon: Els Grs crec que haurien de ser per que una persona ho pugui fer tot d'una tirada en varis dies, pel que, al menys cada 20/25 kms., aproximadament, ha d'haver-hi lloc on dormir. Si un ho vol fer en varies programacions no hi ha cap problema, si que hi ha si es vol fer sencer.

Tercer: Tant els Grs i Prs que estan fets, netejats i pintats (al menys es va fer a la inauguració), ha de tenir la descripció a la pàgina web de la Feec, i de gratis, a la fi està fet pels excursionistes. Ara s'ha de comprar la guia i al anar a fer-ho pregar no hi hagin fet canvis (ho dic per experiència).

Quart: La Feec mitjançant les vegueries haurien de poder contactar amb els ajuntaments, consells comarcals, etc., per tenir tots els senders locals una mica inventariats i així mateix posar-ho a la pagina web, al servei de tothom.

Cinquè: No estaria malament que s'intentes rehabilitar masies abandonades o construir simples cabanes de pedra, a la mida del possible a tocar o prop dels Grs, intentant que estiguin el mes allunyats possible dels pobles i ciutats (això ja seria massa); a aquests aixoplucs només s'hauria de demanar que estigui cobert i un lloc on fer foc (amb les mesures anti-incendis legals).

Sisè: Un millor contacte amb els organismes públics, per què quan hi hagin obres no destrossin, sobretot, les entrades als camins, seria molt beneficiós per tothom que va a la muntanya.

Setè: Involucrar-se mes seriosament en els petits assumptes que afecten al mon excursionista, un exemples seria els talls de camins per particulars, destrosses de camins i de la natura en general, i molts casos semblants. Això s'hauria de portar a terme intervenint seriosament davant dels organismes pertinents i liderant les accions legals. Estic d'acord que ja s'ha fet en casos de gran envergadura.

A partir d'aquí podríem continuar enumerant un seguit de fets que es troba en falta del que es creu hauria de ser la Feec. No vull deixar sense dir que em sap molt de greu que si busquesqualsevol informació de rutes, excursions, estat actual dels refugis, ermites, zones de muntanya, etc., sempre anem a pagines externes a la Feec, per que si mirem a la web de la federació tenim una información molt amplia de les curses, marxes, cursets, expedicions, però del demès només les fitxes de la revista Vertex.

Crec que la Feec hauria de ser l'entitat de referència, incloent-hi la seva pàgina web.

Con tot això no vull dir que no s'hagi de col•laborar en la muntanya de competició, encara que jo no soc partidari, es el que una part de la gent de muntanya demana actualment. Tampoc estic en contra d'ajudar a les grans expedicions, però crec que primer es el que concerneix a casa nostra.

I tot això no te res a veure

Salutacions
Joan Muñoz Pinós
Camí de Valls, 2, 2
43204 Reus (Baix Camp)
39824259N
Tarja federativa: 000565

Rebut el 15 de març de 2009

Benvolguts companys de la candidatura Entitats i País:

Continuant i comentant l’interessant escrit del company Joan Muñoz, crec que seria interessant saber l’opinió de la candidatura Entitats i País sobre totes aquestes qüestions referents als senders senyalitzats. Tot és amb ànim constructiu, i sense desmerèixer la feina que s’ha fet fins ara.

Concretament llenço les següents preguntes a la candidatura:

1) Senders amb senyalització poc cuidada. Què es faria:
- Deshomologar els que no es cuiden i reduir la xarxa a una quantitat de Kms. més manejable
- Dotar de més mitjans per la cura dels senders. Quins i com?
- Fer convenis amb altres entitats pel manteniment? Si hi ha convenis vol dir que l’entitat que el signi també tindrà coses a dir sobre el sender. En què es pot ser flexible?

2) Proliferació de xarxes de senders. Es sabut que actualment moltes entitats públiques o privades fan senders senyalitzats o xarxes de senders, amb la seva pròpia senyalització. En el Berguedà i en d’altres comarques tenim exemples de importants xarxes no completament coordinades amb la de la FEEC. Quines accions faria la candidatura?

3) Manteniment. El manteniment dels senders bàsicament continuaria recaient en el voluntariat? Si no es així, com es coordinaria la part voluntària i la professional?

4) Col·laboradors. Es pensa mirar de recuperar antics col·laboradors que en algun moment ho han deixat degut als diferents problemes organitzatius que històricament hi ha hagut i amb els que no tenien res a veure?

5) Senders “pirates”. Què es faria amb els senders que s’han senyalitzar sense haver estat homologats?

6) Programa candidatura. En el programa de la candidatura, en l’apartat senders, es parla de la intenció de fer una xarxa de senders. Què vol dir això exactament? És una xarxa diferent de l’actual?

Repeteixo que tot és amb ànim constructiu i som conscients que tot no es soluciona en dos dies. Però seria interessant tenir la declaració de intencions de la candidatura.

Salutacions excursionistes

Lluís Arrondo
ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA LILLET

Respostes de la candidatura d’en Dani Planas
a Lluís Arrondo ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA LILLET


1) Senders amb senyalització poc cuidada. Què es faria:
- Deshomologar els que no es cuiden i reduir la xarxa a una quantitat de Kms. més manejable
No es cap incoherència el fet de descatalogar un sender que no reuneix el mínim de condicions, amb tot també hi ha la possibilitat d’assignar a noves entitats la cura dels mateixos abans d’arribar al extrem de la descatalogació.

- Dotar de més mitjans per la cura dels senders. Quins i com?
Des de cursos de formació, fins a fer servir el vehicles que disposa la FEEC per tal de transportar elements, o fer desplaçaments.

- Fer convenis amb altres entitats pel manteniment? Si hi ha convenis vol dir que l’entitat que el signi també tindrà coses a dir sobre el sender. En què es pot ser flexible?
Establirem convenis amb Consells comarcals, Patronats de Turisme... etc. Per que en el projectes d’inversió a realitzar per potenciar el turisme actiu, es tingui en consideració el treball fet i si cal que el seu millori en mesura del possible el que ja existeix. I evidentment, cal trobar el punt d’acord en el moment d’ establir els convenis, estudiant la hipotètica flexibilitat.

2) Proliferació de xarxes de senders. Es sabut que actualment moltes entitats públiques o privades fan senders senyalitzats o xarxes de senders, amb la seva pròpia senyalització. En el Berguedà i en d’altres comarques tenim exemples de importants xarxes no completament coordinades amb la de la FEEC. Quines accions faria la candidatura?
Com es diu en la proposta de la candidatura d’en Dani Planas, Cal fer que l’administració tingui com a referent la FEEC (el Comitè de Senders) a l’hora de preservar i ordenar el marcatge dels camins de Catalunya. Som (els excursionistes i les entitats) el qui mes coneixem el medi i els qui mes anys fa que hi treballem.

3) Manteniment. El manteniment dels senders bàsicament continuaria recaient en el voluntariat? Si no es així, com es coordinaria la part voluntària i la professional?
Entenem que la FEEC ha de coordinar les seves entitats i totes elles son referent en el camp del voluntariat, no hem de promocionar des de el si de la FEEC cap altre alternativa, però SI cal que l’administració abans de qualsevol actuació s’aconselli del Comitè català de senders.

4) Col·laboradors. Es pensa mirar de recuperar antics col·laboradors que en algun moment ho han deixat degut als diferents problemes organitzatius que històricament hi ha hagut i amb els que no tenien res a veure?
Com es diu al final del programa, es importantissim la creació del grup assessor que en aquest camp com en els altres de ben segur recuperarà, si mes no ho intentarà persones en tots els àmbits, entenem que si un vol, i pot tornar a col·laborar, a traves de la seva entitat, i seguint les directrius que marqui el Comitè, sempre serà benvingut.

5) Senders “pirates”. Què es faria amb els senders que s’han senyalitzar sense haver estat homologats?
Com es d’imaginar els senders “pirates” han estat senyalitzats des de un àmbit que no ha tingut en consideració el bagatge històric de la FEEC en aquesta qüestió, els motius poden ser variats, des de desconeixença, fins a la voluntat de no col·laborar, caldria estudiar-ho acuradament en cada vegueria, per poder reconduir cada cas, donat que la proximitat es de ben segur una bona eina per començar.

6) Programa candidatura. En el programa de la candidatura, en l’apartat senders, es parla de la intenció de fer una xarxa de senders. Què vol dir això exactament? És una xarxa diferent de l’actual?
No, no es una xarxa nova si no que el que es pretén es re-catalogar el que tenim, homologar el criteris en actuacions fetes i evidentment en les noves, cal que l’administració (Generalitat, Ajuntaments, Consells Comarcals, Ministeris....) respectin i preservin el dret de pas en totes les seves actuacions.

Fem constar l’agraïment per la seva atenció, i esperem que les nostres respostes puguin ser del seu interès, però cal que vostè i tothom, tingui per segur que, guanyi qui guanyi les eleccions, li caldrà l’ajuda de totes les entitats i com es lògic de les persones que les configuren. Per això considerem que també vostè ha de dir-hi la seva i aquest es un del motius, pel que els que formem part de la candidatura d’en Dani Planas, ens hem posat a treballar per tal de poder ampliar la participació de les entitats, en el si de la FEEC.
Salutacions.