21 de desembre 2008

Miquel Fernàndez Azconegui


Vocal

59 anys. Nascut a Barcelona.

Diferents càrrecs en la Junta del Club Excursionista de Gràcia, n'és el president en el període 1997-2000.

Vocal comitè de marxes de la Federació Catalana de Excursionisme.

Component del comitè d'elaboració actuals estatuts de la FEEC.

Interventor de comptes de la FEEC en wl 1998 (junt amb en Josep Balagueró).

Sots veguer en el 2007 i actual Representat Territorial del Barcelonès.