04 de març 2009

TEXT ÍNTEGRE de la RESOLUCIÓ del TRIBUNAL CATALÀ de l'ESPORT

Reproduïm integrament la resolució del Tribunal Català de l'Esport al recurs interposat per la nostra candidatura contra la resolució dictada per la junta electoral de la FEEC dictada en data 30 de desembre de 2008.

Fem constar que per sobre els estatuts FEEC no actualitzats, prevalen el Decret. 70/1994, de 22 de març i el Decret 159/2005, de 26 de juliol.

I així ho mana el mateix Tribunal Català de l'Esport.

Per més informació:
http://www16.gencat.net/esport/normativa/EntPriv.htm

TEXT DE LA RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL CATALÀ DE L'ESPORT
(clica al damunt per descarregar el document)