02 de març 2009

Les eleccions de la FEEC fan marxa enrere en el temps

Ja hi ha resolució del Tribunal Català de l'Esport (TCE) en relació al recurs interposat per Daniel Planas i Perpiñà contra la resolució de la Junta Electoral de la FEEC de 30 de desembre de 2008.

Resolució del Tribunal Català de l'Esport del passat 24 de febrer de 2009.Vistes les coses, queden sense efecte els acords de la darrera Assemblea Nacional Extraordinària celebrada el passat 21 de febrer a Barcelona.

Igualment, en virtut de la resolució del Tribunal Català de l'Esport es reprèn el procès electoral segons el calendari acordat a l'Assemblea Nacional Extraordinària celebrada a Bellpuig d'Urgell el dia 29 de novembre de 2008.

En breu, doncs, es reunirà la Junta Electoral sortida de l'Assemblea de finals de novembre passat la qual informarà oportunament a les entitats de la represa del calendari electoral.

Informació elaborada per l'Àrea de Comunicació de la FEEC
(02/03/09)