16 de març 2009

Entitats i País respon:

Respostes de la candidatura d’en Dani Planas a:

Lluís Arrondo ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA LILLET

1) Senders amb senyalització poc cuidada. Què es faria:
- Deshomologar els que no es cuiden i reduir la xarxa a una quantitat de Kms. més manejable
No es cap incoherència el fet de descatalogar un sender que no reuneix el mínim de condicions, amb tot també hi ha la possibilitat d’assignar a noves entitats la cura dels mateixos abans d’arribar al extrem de la descatalogació.
- Dotar de més mitjans per la cura dels senders. Quins i com?
Des de cursos de formació, fins a fer servir el vehicles que disposa la FEEC per tal de transportar elements, o fer desplaçaments.
- Fer convenis amb altres entitats pel manteniment? Si hi ha convenis vol dir que l’entitat que el signi també tindrà coses a dir sobre el sender. En què es pot ser flexible?
Establirem convenis amb Consells comarcals, Patronats de Turisme... etc. Per que en el projectes d’inversió a realitzar per potenciar el turisme actiu, es tingui en consideració el treball fet i si cal que el seu millori en mesura del possible el que ja existeix. I evidentment, cal trobar el punt d’acord en el moment d’ establir els convenis, estudiant la hipotètica flexibilitat.

2) Proliferació de xarxes de senders. Es sabut que actualment moltes entitats públiques o privades fan senders senyalitzats o xarxes de senders, amb la seva pròpia senyalització. En el Berguedà i en d’altres comarques tenim exemples de importants xarxes no completament coordinades amb la de la FEEC. Quines accions faria la candidatura?
Com es diu en la proposta de la candidatura d’en Dani Planas, Cal fer que l’administració tingui com a referent la FEEC (el Comitè de Senders) a l’hora de preservar i ordenar el marcatge dels camins de Catalunya. Som (els excursionistes i les entitats) el qui mes coneixem el medi i els qui mes anys fa que hi treballem.

3) Manteniment. El manteniment dels senders bàsicament continuaria recaient en el voluntariat? Si no es així, com es coordinaria la part voluntària i la professional?
Entenem que la FEEC ha de coordinar les seves entitats i totes elles son referent en el camp del voluntariat, no hem de promocionar des de el si de la FEEC cap altre alternativa, però SI cal que l’administració abans de qualsevol actuació s’aconselli del Comitè català de senders.

4) Col·laboradors. Es pensa mirar de recuperar antics col·laboradors que en algun moment ho han deixat degut als diferents problemes organitzatius que històricament hi ha hagut i amb els que no tenien res a veure?
Com es diu al final del programa, es importantissim la creació del grup assessor que en aquest camp com en els altres de ben segur recuperarà, si mes no ho intentarà persones en tots els àmbits, entenem que si un vol, i pot tornar a col·laborar, a traves de la seva entitat, i seguint les directrius que marqui el Comitè, sempre serà benvingut.

5) Senders “pirates”. Què es faria amb els senders que s’han senyalitzar sense haver estat homologats?
Com es d’imaginar els senders “pirates” han estat senyalitzats des de un àmbit que no ha tingut en consideració el bagatge històric de la FEEC en aquesta qüestió, els motius poden ser variats, des de desconeixença, fins a la voluntat de no col·laborar, caldria estudiar-ho acuradament en cada vegueria, per poder reconduir cada cas, donat que la proximitat es de ben segur una bona eina per començar.

6) Programa candidatura. En el programa de la candidatura, en l’apartat senders, es parla de la intenció de fer una xarxa de senders. Què vol dir això exactament? És una xarxa diferent de l’actual?
No, no es una xarxa nova si no que el que es pretén es re-catalogar el que tenim, homologar el criteris en actuacions fetes i evidentment en les noves, cal que l’administració (Generalitat, Ajuntaments, Consells Comarcals, Ministeris....) respectin i preservin el dret de pas en totes les seves actuacions.

Fem constar l’agraïment per la seva atenció, i esperem que les nostres respostes puguin ser del seu interès, però cal que vostè i tothom, tingui per segur que, guanyi qui guanyi les eleccions, li caldrà l’ajuda de totes les entitats i com es lògic de les persones que les configuren. Per això considerem que també vostè ha de dir-hi la seva i aquest es un del motius, pel que els que formem part de la candidatura d’en Dani Planas, ens hem posat a treballar per tal de poder ampliar la participació de les entitats, en el si de la FEEC.

Salutacions.

(Ho trobareu també en el link de propostes al final de la pàgina)